diskusija RMM tintnīcā

"Cenzūra un pašcenzūra latviešu mūzikā no padomju okumpācijas gadiem līdz mūsdienām". Piedalās Arnolds Klotiņš, Gundega Šmite. Vada Edgars Raginskis.

Foto: Jānis Porietis