FestivālS "lATVIJAS JAUNĀS MŪZIKAS dienas 2024. ENCORE" | RĪGA | 7. - 11. MAIJS

Ar vairākiem pirmatskaņojumiem un muzikāliem pārsteigumiem šī gada maija sākumā norisināsies ikgadējais Latvijas Komponistu savienības rīkotais festivāls “Latvijas Jaunās Mūzikas dienas 2024”. Festivāla ietvaros izskanēs seši koncerti, kuros tiks atskaņoti vairāk nekā trīsdesmit latviešu komponistu darbi; par festivāla vienojošo tēmu šogad ir izvēlēts ENCORE, kas franču valodā nozīmē "vēlreiz".


KONCERTI