Festivāls P A G A I D Ā M   A T C E L T S!  Meklējam citu laiku. Ziņosim...

Festivāla "Latvijas Jaunās mūzikas dienas 2020" kodolu veido vairākas koncertprogrammas, kuru centrā ir kāds 20. gadsimta maģistrālais darbs, šedevrs, kas mainījis mūzikas attīstības ceļus – Stīva Reiha "Piano Phase", Ģērģa Ligeti Otrais stīgu kvartets un Žerāra Grizē "Vortex Temporum". Šie izcilie meistardarbi tiks atskaņoti kopā ar latviešu komponistu jaundarbiem, kuri kontekstualizē, atsaucas, meditē par šī centrālā darba poētiskajiem un tehnoloģiskajiem aspektiem. Mūsuprāt, augstvērtīgai mūzikai piemīt izcila vadītspēja, kas nodrošina enerģijas pārnesi. No skaņdarba uz skaņdarbu idejas un stāsti var ceļot – tas jo svarīgi – vismaz divos virzienos. 

 .