Latvijas Komponistu savienības rīkotais festivāls “Latvijas Jaunās mūzikas dienas 2018”  ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas kultūrā. Tas notiek jau devīto reizi, un šis ir vienīgais festivāls Latvijā, kas mērķtiecīgi atspoguļo latviešu jauno mūziku visdažādākajos žanros. Nereti šī festivāla ietvaros savu dienas gaismu ierauga daudzi komponistu jaundarbi, kuri uz skatuves turpina skanēt arī citos kultūras pasākumos Latvijā un ārpus tās. Šis notikums Latvijas mūzikas kopainā jau ieņēmis stabilu un neaizvietojamu vietu.

Līdz šim festivāla koncertus vainagoja tieši pēdējos gados radītā mūzika. Un arī šogad netrūkst jaundarbu, kas būtiski papildina latviešu instrumentālās mūzikas repertuāru. Svinot Latvijas simtgadi, šī gada festivālā ir iekļauti pēc iespējas vairāk komponisti, kas ir daļa no Latvijas Komponistu savienības. Līdz ar to, līdzās jaundarbiem un nesen tapušiem opusiem skanēs arī salīdzinoši senāki skaņdarbi, veidojot skaistu, krāsainu, spilgtu Latvijas mūzikas kopainu. Šāds festivāla koncertprogrammu saturs pēc iespējas plašākai auditorijai paver iespēju saskatīt mūsu vēsturi un šī brīža mūzikas kultūras dzīvi.

Šogad pirmo reizi festivāla vēsturē ienākušas populārās mūzikas vēsmas, tās iekļautas festivāla ieskaņas koncertā "Zvaigžņu lietus". Šoreiz festivāla ietvaros viens koncerts ir veltīts viena žanra un viena komponista portretam - Riharda Dubras ērģeļmūzikai. Kopumā visos festivāla koncertos savu pirmatskaņojumu piedzīvos 14 jaunas instrumentālās mūzikas partitūras, ko veidojuši gan komponisti, kuru muzikālais devums jau ir ticis vairākkārtīgi novērtēts, gan arī jauni talanti, kas sevi piesaka šī festivāla ietvaros. Latviešu klaviermūzikas koncertā tiks atklātas attiecības starp dažādu paaudžu komponistiem, skolēniem un viņu iedvesmas avotiem - skolotājiem. Koncerts "Dvēseles stīgas" veltīts stīgu kvarteta, flautas, obojas un klaviermūzikas saspēlei. Tad vēl minamas divas eksperimentu pilnas koncertprogrammas, kas īpaši izceļ mūsdienu latviešu instrumentālo mūziku - Autors. Skaņa. Perspektīva. Volume I un Autors. Skaņa. Perspektīva. Volume II. Un noslēguma koncertā trio "Art-i-Shock" azartiskajā sniegumā sevi pieteiks jaunākā komponistu paaudze, bet koncerta izskaņā vārds tiks dots jau zināmām skaņu un iztēles pilnām mūzikas partitūrām.
Bagāta ir arī mūziķu plejāde, kas katrā koncertā sniegs jaunu dzīvību komponistu veidotajam nošu rakstam. To vidū ir instrumentālisti, kas pierādījuši sevi kā izcili solisti, profesionāli kamermūzikas pārstāvji, Latvijas labāko ansambļu un orķestru dalībnieki.

Festivāla programmā iekļauti arī divi izglītojoši notikumi. Viens no pasākumiem ir muzikologu sarunas par latviešu kompozīcijas skolas laikmetu lokiem, kas paredzēts plašam interesentu lokam. Savukārt otrs pasākums ir kompozīciju konkurss mūzikas skolu audzēkņiem "Skaņuraksti Ādažos", kur jaunākā mūziķu paaudze un topošie profesionāļi tiek iesaistīti arī atskaņotājmākslinieku statusā. Konkurss notiks 23. martā Ādažu Mākslas un mūzikas skolā.

Latvijas Komponistu savienība pateicas žurnālam "Mūzikas Saule", Valsts Kultūrkapitāla fondam, Rīgas Latviešu Biedrības nama mūzikas komisijai, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai par atbalstu.

Latvijas Komponistu savienība - 2018

 .